DE LA UN POD LA ALTUL

Parteneriat pentru un viitor mai bun
www.interreg-rohu.eu

Titlul proiectului: DE LA UN POD LA ALTUL
Valoarea proiectului: 1.611.547,26 Euro din care FEDR 1.369.815,16 Euro
Beneficiar principal: Comuna Sălacea (România)
Partener de proiect: Hortobágy Község Önkormányzata (Ungaria)
Începutul proiectului: 01.03.2018
Finalizarea proiectului: 31.12.2023

Despre proiect

Axa prioritară:
Protejarea în comun şi utilizarea eficientă a valorilor comune şi resurselor

Prioritatea de investiții:
6/c: Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural

Obiectivul general:
Obiectivul general al proiectului reprezintă creșterea eficienței și sustenabilității utilizării turistice a valorilor naturale comune în zona transfrontalieră din Sălacea și Hortobágy, prin susținerea și promovarea moștenirii naturale a zonei țintă abordate, în vederea creșterii numărului de vizitatori și a șederilor peste noapte.

Proiectul prevede următoarele activități:

  • crearea unui coridor ecologic ce leagă cele două părți ale pășunii Sălacea, precum și dezvoltarea unui sistem de iluminare public nepoluant în satul Hortobágy
  • crearea unei infrastructuri noi pentru vizitatori, cu accesibilitate sporită, centrată pe valorile naturale ale Câmpiilor Ierului și Nirului – Valea Ierului pe partea română și a râului Hortobágy cu împrejurimile sale pe partea maghiară
  • dezvoltarea și promovarea unei destinații turistice noi, reprezentate de o nouă rută tematică transfrontalieră, ce leagă zonele dezvoltate prin proiect și care pune in valoare facilitățile nou create in aceste locuri
Rezultate:
  • îmbunătațirea stării de conservare a pășunii Salacea (parte a zonei protejate ROSPA0016 și ROSCI0021)
  • îmbunătațirea stării de conservare a zonelor naturale din Hortobágy, ca urmare a scăderii gradului de poluare
  • dezvoltarea unei infrastructuri turistice în zona Sălacea si promovarea valorilor naturale ale Câmpiilor Ierului și Nirului din Valea Ierului
  • dezvoltarea unei infrastructuri turistice concentrate pe valorile naturale ale râului Hortobágy
  • o nouă rută tematică transfrontalieră care leagă două poduri și care se adresează atât familiilor cu copii cât și și cuplurilor tinere în căutare de aventură în natură

Broșura traseului tematic

Poteca tematică Hortobágy

Publicație cu exemple de bune practici

Mesaj de salut al primarilor

Bine ați venit pe pagina noastră!

Localitățile Sălacea și Otomani sunt locuite de mai bine de 5000 ani, având o tradiție a prezenței culturii maghiare de 1000 ani. În acești o mie de ani, viața localnicilor s-a interferat cu natura. În perioada anilor `60, conducerea comunistă a avut nevoie mai degrabă de pământ arabil și nu de teren dedicat conservării naturii, astfel încât, după lucrările  de drenaj, Valea Ierului și-a pierdut mlaștinile, meșteșugurile și resursele de trai, iar aceasta a dus la schimbări însemnate în stilul de viață și în mentalitatea comunității.

În cadrul proiectul ce a câștigat acum finanțare: se va renova podul cu patru arcade, cea care a fost construită în aceeași perioadă cu cea de nouă arcade din localitatea Hortobagy, și care chiar dacă a primit tencuială menită să-i conserve starea, totuși, a cam ajuns în ultimele ore de dinaintea prăbușirii. S-au distrus pilonii de susținere, iar structura întregii construcții începe să crape. Poate și din această cauză este cât se poate de reușită denumirea proiectului – ”De la un pod la altul” -, fiindcă așa se va putea reface legătura dintre istoricul celor două edificii, de această dată nu doar din perspectiva construcției, ci și a salvării ei.

Planul de bază este că, deși constienți privind imposibilitatea de a putea reda în totalitate habitatul de odinioară, care a fost cândva luat de la plantele și viețuitoarele endemice, să reușim a reface măcar o insula unde acestea vor putea să își regăsească spatial natural în care să poată trăi ca odinioară. Astfel, vom putea aduce la un stadiu de prezentabilitate vizitatorilor, tinerei generații în special, aceștia din urmă necunoscând defel contextual trecutului. Și desigur, dorim să le prezentăm și celor care mai poartă în amintiri frumusețile lumii mlăștinoase specifice până nu demult Ierului.

Ar fi indicat să prezentăm nu doar frumusețile naturale ale regiunii, ci și valorile culturale specifice, iar pentru aceasta Conacul din Otomani este un spațiu excepțional, cât și școala de pădurari ce urmează a fi înființată aici. Practic, pentru toți vizitatorii de aici, indiferent că vin singurii ori cu familia, își vor putea regăsi modalități de relaxare și petrecere a timpului.

Istoricul localităților Hortobágy și Sălacea se interferează deja din perioada drumului sării, a dreptului de a organiza târguri, cât și prin construcția celor două poduri. Ba chiar, avem speranța că, acest istoric reînnoit prin proiectul de față va aduce și mai multe rezultate în perioada următoare celor două comune și locuitorilor ei.

Horváth Béla
Primarul Comunei Sălacea

Un gând bun tuturor partenerilor acestei pagini web

Cu câțiva ani în urmă, reprezentanții administrațiilor locale din Hortobágy și Sălacea au decis că vor coopera în promovarea propriilor valori culturale, în redescoperirea tradițiilor, și nu în ultimul rând, câștigarea unor surse de finanțare pentru proiecte de dezvoltare. Declarația de intenție privind înfrățirea localităților a fost deja aprobat, iar motto-ul documentului este ”De la un pod la altul”

Podurile de piatră care pot fi considerate ca fiind poduri înfrăţite sunt legate şi prin trecutul lor istoric comun deoarece Valea Ierului și Hortobágy au fost odinoară granițele Debreţinului.
Hortobágy este astăzi una dintre cele mai faimoase și cele mai emblematice destinații turistice din Ungaria, unde se află cea mai mare pășune neatinsă din Europa. Aici a fost fondat primul parc național din ţară. Hortobágy, cu valorile sale naturale și culturale unice, face parte din Patrimoniul Mondial și este una dintre cele mai bune locaţii unde sunt păstrate tradițiile vii ale Europei. Anul trecut a fost inclus în lista apelor sălbatice de importanță internațională. Fauna și flora unică din Parcul Național Hortobágy, mediul monumentelor istorice de o frumusețe unică, cultura veche de secole de păstorit și creştere a animalelor, precum și evenimentele care le promovează reprezintă atracția localităţii Hortobágy.

Localitatea Hortobágy este situată în centrul parcului național de o frumuseţe captivantă, în inima căruia se găseşte renumitul pod cu nouă arcade, Hanul Hortobágy și Muzeul păstorilor.
Suntem încântaţi ca împreună cu localitatea Sălacea să participăm la programul INTERREG 2014-2020 V-România-Ungaria punctul 6 / c. cu privire la implementarea proiectului intitulat Prioritate în investiții de protecția și dezvoltarea Patrimoniului cultural și natural.
Scopul dezvoltării este de a revigora cooperarea de zeci de ani dintre țările partenere precum și între Valea Ierului și Hortobágy, de a reduce daunele ecologice existente, de a prezenta mediul natural și de a face cunoscut comorile naturale ale țărilor participante.

Îmbunătăţiri implementate în cadrul proiectului din Hortobágy:
Crearea unui traseu educational pe suprafața apei și pe malul râului Hortobágy, amplasarea unor corpuri de iluminat fără poluare luminoasă şi favorabil păsărilor în zona podului cu nouă arcade, o expoziție permanentă pentru a prezenta fauna sălbatică a râului Hortobágy și valorile naturale ale localităţii Sălacea din Valea Ierului, o tabără internațională de conservare a naturii pentru implicarea și orientarea tinerilor.

Totodată alăturându-ne la programul Parcului Național Hortobágy intitulat „Cerul înstelat“,- în care a realizat etapa de certificare de argint înlocuirea în localitate al corpurilor de iluminat pe corpuri de iluminat fără poluare luminoasă.
Pe lângă acestea cooperăm și susținem toate proiectele și programele care servesc la dezvoltarea localităţii noastre.

Vincze Andrásné
Primarul Comunei Hortobágy

Știri

Expoziție tematică la Conacul Komáromi

Expoziție tematică la Conacul Komáromi

Administrația locală a comunei Hortobágy a sosit miercuri cu o expoziție tematică. Expoziția poate fi vizitată de public în fiecare zi, între orele 8 și 4, la Conacul Komáromi.

Conferința de închidere a proiectului

Conferința de închidere a proiectului nostru comun „De la pod la altul” va avea loc pe 18 decembrie 2023, de la ora 11:30 (CET), organizată de Administrația locală a comunei Hortobágy.În cadrul conferinței, vor fi prezentate rezultatele proiectului, precum și...