A projekt Hortobágy Községben

Természetvédelmi fejlesztési tervek a ROHU 6/c eleméhez

1./ A Hortobágy folyó (nyíltvíz felület és a mederhez tartozó nádas, zsombékos rész) településhez tartozó részeinek Helyi jelent?ség? természetvédelmi területté nyilvánítása, ez által új védett terület kialakítása.

2./ A Hortobágy folyó (nyíltvíz felület és a mederhez tartozó nádas, zsombékos rész) faluhoz tartozó és közeli részein természetvédelmi tevékenységek folytatása. (A folyó és a partszakasz megtisztítása a széthagyott hulladékoktól, illegális szennyvízbekötések feltárása, invazív növényfajok visszaszorítása a területen, madárvédelmi berendezések – költ?ládák madárpihen? m?tárgyak- kihelyezése.) Két alkalommal egy-egy hetes nemzetközi természetvédelmi önkéntes tábor szervezése, ahol a romániai és magyar fiatalok (20-25 f?) az önkéntes természetvédelmi tevékenység mellett megismernék a Hortobágy természeti és kulturális örökségét.

3./ A Hortobágyi Csárdától a vasúti hídig a Hortobágy folyón vízi és parti tanösvény létesítése. A parti tanösvény nappali és éjjeli látogatásra alkalmas módon kerül kialakításra.

4./ A tanösvény kiinduló pontjánál bemutató/kiállító terem kialakítása, ahol egy állandó kiállítás keretében kerülne bemutatásra a Hortobágy folyó él?világa és lehet?séget kapnának az érmelléki Szalacs természeti értékei is a bemutatkozásra.

5./ Hortobágyi Csárdától induló tanösvény és bemutató teremhez érkez?k számára a kulturált parkolás biztosítása érdekében a meglév? leromlott állapotú aszfalt burkolat felújítása, vízlevezetés megoldása.

6./ A fényszennyezés negatív hatásainak csökkentése érdekében tervezett fejlesztések: Kapcsolódva a Hortobágyi Nemzeti Park “Csillagos égbolt” programjához, – amelyben ezüst fokozatú min?sítést ért el – Hortobágy közigazgatási területén az él?világra és az éjszakai tájképre negatív hatással lév? lámpatesteket fényszennyezés-mentesre kívánjuk cserélni. A kilenclyukú híd melletti folyópart és a hídi vásár területén tájba ill? gólyabarát fényszennyezés-mentes világító testeket létesítenénk.

7./ A projekthez kapcsolódóan szeretnénk különböz? kiadványokat, albumot, a projektet népszer?sít? füzetet és egy kisfilmet kiadni, valamint fotókiállítást létrehozni.