Proiectul în comuna S?lacea

Comuna S?lacea

Teritoriul S?lacei era locuit deja din cele mai vechi timpuri înaintea erei noastre. În urma s?p?turilor archeologice a fost descoperit un sanctuar de tip megaron în hotarul comunei, din cele mai vechi vremuri. Mai târziu numele comunei este men?inat în documente scrise în 1067, iar în 1222 este pomenit ?i în Aranybulla (Bula de aur, editat? de II. András) ca un depozit de sare, unde sunt organizate târguri ?i prime?te privilegia de a strânge tax? vamalâ. În evul mediu se afl? la intersec?ia drumrilor comerciale cele mai frecventate.
Asemenea altor a?ez?ri ?i în aceast? comun? nordic? bihorean? î?i face apari?ia religia protestant? care desfiin?eaz? într-o oarecare m?sur? unele tradi?ii, pe de alt? parte conserveaz? tradi?iile existente. Comuna devine una dintre centrele de artizanat popular al Ierului, unde confec?ionarea scaunelor cu împletituri de rogojin?, din nuiele sau împletiturilor de co?uri devin? dominant?.
Dintre comorile construite ale comunei merit? men?ionate: podul de piatr? cu patru arcade – fratele mic al podului din Hortobágy (Ungaria), pivni?ele care alc?tuiesc adev?rate str?zi, ?apte la num?r, care prezint? o comoar? rar întâlnit?. Alte monumente construite sunt o cas? ??r?neasc? din lut construit? în urm? cu 100 – 200 de ani ?i Conacul Komáromi din Otomani.
În zilele noastre comuna face eforturi pentru a fi din nou în centrul aten?iei, folosind resurse europene. Astfel se contureaz? o dualitate unde o comun? a secolului al XXI-lea se confrunt? cu provoc?rile zilelor noastre, având în vedere ?i tradi?iile secolelor anterioare.